• terapia hrou

  Silvia Pokusová

  Detský psychológ

 • terapia hrou bg2

  Silvia Pokusová

  "Vtáky lietajú, ryby plávajú, deti sa hrajú."
  Garry L. Landreth

Naše služby

V rámci našej ponuky vám ponúkame nasledujúce služby:

relationship

Terapia hrou

 • špeciálne miesto: hernička
 • individuálne (bez účasti rodiča)
 • trvanie: 45 minút
 • odporúčaný počet stretnutí 12
 • konzultácie s rodičmi po 3-5 terapiách s dieťaťom
Viac o terapii hrou
mental

Filiálna terapia

 • terapia zlepšenia vzťahu medzi rodičom a dieťaťom
 • 10 týždňový kurz (10 stretnutí)
 • skupina 3-5 rodičov
 • trvanie: 1,5-2 hod.
 • hrové polhodinky s dieťaťom
 • praktické cvičenia na doma
 • manuál filiálnej terapie
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu
Viac o filiálnej terapii
conflicting

Súrodenecká terapia hrou

 • špeciálne miesto: hernička
 • 2 súrodenci
 • trvanie: 45 minút
 • odporúčaný počet stretnutí 12
 • konzultácie s rodičmi po 3-5 terapiách s dieťaťom
 • zlepšenie vzťahu súrodencov
feelings

Poradenstvo pre rodičov

 • jednorázové alebo dlhodobé
 • trvanie: 45 min.
 • bez účasti dieťaťa
 • osobne alebo online
meditation

Poradenstvo pre pedagógov

 • jednorazové alebo dlhodobé
 • trvanie: 45 min.
 • osobne alebo online
 • poradenstvo v osobnostnom, emocionálnom a sociálnom vývine detí
depression

Pozorovanie dieťaťa v školskom prostredí

 • jednorazové alebo opakované
 • v prostredí škôlky alebo školy
 • v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách
 • odporúčania pre školské zariadenie
 • odporúčania pre rodičov
mind

Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

 • deti I. stupňa ZŠ
 • skupina detí z rôznych škôl
 • 10 stretnutí
 • trvanie: 45-60 min.
 • program zlepšuje pozornosť, zrakové a sluchové vnímanie, intermodalitu, psychomotoriku, vzťah k čítaniu a písaniu
 • diplom po absolvovaní programu
feelings

Diagnostika interakcie rodiča s dieťaťom

 • úvodná konzultácia s rodičom bez účasti dieťaťa
 • interakcia rodiča s dieťaťom v prostredí špeciálnej herničky: 40 min.
 • záverečná konzultácia bez účasti dieťaťa: rozbor interakcie/spätná väzba/odporúčania: 45 min
relationship

Orientačné posúdenie školskej zrelosti a porozumenia reči dieťaťa

 • úvodná konzultácia s rodičom bez účasti dieťaťa
 • testovanie dieťaťa 1-2 stretnutia
 • vyhodnotenie
 • záverečná konzultácia bez účasti dieťaťa: 45 min.

Silvia Pokusová


Som certifikovaný psychológ pre terapiu hrou pre deti a filiálnu terapiu pre rodičov. Mám niekoľko ročnú prax s terapiou s deťmi a poradenstvom s rodičmi.

Každé dieťa vnímam ako jedinečné a vzhľadom na jeho jedinečnosť sa snažím lepšie porozumieť jeho individuálnym potrebám prostredníctvom jemu prirodzenej hry.

Mojim najúprimnejším cieľom je poskytnúť deťom bezpečný priestor, v ktorom môžu slobodne prežívať a rásť.

Viac o mne podpis
terapia-hrou-o-mne

Cenník

 • Filiálna terapia

 • 55€

  1,5-2 hod.

  • Terapia zlepšenia vzťahu medzi rodičom a dieťaťom
  • 10 týždňový kurz (10 stretnutí)
  • skupina 3-5 rodičov
  • trvanie: 1,5-2 hod.
 • Objednať sa
 • Poradenstvo pre rodičov

 • 45€

  45 minút

  • jednorázové alebo dlhodobé
  • trvanie: 45 minút
  • bez účasti dieťaťa
  • osobne alebo online
 • Objednať sa
 • Terapia hrou

 • 45€

  45 minút

  • špeciálne miesto: hernička
  • individuálne (bez účasti rodiča)
  • trvanie: 45 minút
  • odporúčaný počet stretnutí 12
  • konzultácie s rodičmi po 3-5 terapiách s dieťaťom
 • Objednať sa
Kompletný cenník

Recenzie

Dohodnite si termín