Položka Cena
Filiálna terapia
10 stretnutí v skupine (1 stretnutie: 1,5-2 hod.)
550€
Terapia hrou
45 minútové stretnutie
45€
Poradenstvo pre rodičov
30 minútové stretnutie (online/osobne)
45 minútové stretnutie (online/osobne)
60 minútové stretnutie (online/osobne)

30€
45€
60€
Súrodenecká terapia hrou
45 minútové stretnutie
70€
Poradenstvo pre pedagógov
45 minútové stretnutie (online/osobne)
45€
Pozorovanie dieťaťa v školskom prostredí
3 hodinové dopoludnie alebo popoludnie
180€
Korekčný program Mirabilis pre žiakov so SVVP na I. stupni ZŠ
10 stretnutí v skupine
200€
Diagnostika interakcie rodiča s dieťaťom 135€
Orientačné posúdenie školskej zrelosti a porozumenia reči dieťaťa
bez písomnej správy
s písomnou správou

180€
225€

Cenník je platný od 1.1.2023.
Dohodnutý termín je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred (telefonicky, e-mailom alebo sms-kou).
V prípade odhlásenia termínu v deň stretnutia alebo neodhlásenia termínu je nutné uhradiť 100% z ceny stretnutia.