„Hra ako liek“ - Prečo je terapia hrou liečivá?


Hra je najprirodzenejšou rečou dieťaťa a často býva spontánna, tvorivá a spojená s pozitívnymi emóciami či uvoľnením. Môže však aj redukovať strach, dopad traumatizujúcich udalostí zo života či znižovať úzkosť.

Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami alebo čo slovne vyjadriť z nejakých dôvodov nechcú, nemôžu. V prostredí herne sa hračky používajú ako slová.

“Hranie sa je vždy zmysluplné. Každá hra niečo znamená a ku každej hre prináleží moment, ktorý jej dáva zmysel.”

Terapia hrou je najprirodzenejším spôsobom práce s dieťaťom od 3 do 11 rokov. Pre dieťa je tento proces rovnako účinný, ako poradenstvo či psychoterapia pre dospelého.

Terapia prebieha v prostredí herničky plnej cielene vyberaných špeciálnych hračiek, prostredníctvom ktorých môže dieťa vyjadrovať slobodne všetko to, čo sa mu ťažko vyjadruje slovami alebo všetko to, čo slovne vyjadriť z nejakých dôvodov nechce.

Certifikovaný terapeut poskytuje prijímajúce prostredie, v ktorom si s dieťaťom postupne vytvára bezpečný vzťah, vďaka ktorému môže dieťa prostredníctvom hračiek alebo slov vyjadrovať svoje pocity, potreby, obavy, priania alebo túžby.

Stretnutia s dieťaťom prebiehajú bez účasti rodiča, kedy si rodič môže dopriať nerušenú chvíľu pre seba, zatiaľ čo dieťa si spoločne s terapeutom zažíva svoj svet a situácie, ktoré ho priviedli do terapie. Dáva mu spätnú väzbu o jeho prežívaní a povzbudzuje ho k slobodnému prejavu bez vlastných komentárov a interpretácií. Vďaka tomuto vzťahu a vzájomnej interakcii môže v sebe postupne objavovať vnútorné zdroje a učiť sa vnútornej sebaregulácií a sebakontrole.

Terapeut si po približne 3-5 stretnutiach s dieťaťom dohodne konzultácie s rodičmi, v rámci ktorých ich poradensky vedie podľa ich potrieb.

Odporúčaná dĺžka stretnutí s dieťatkom je 12-15 terapií. Počas týchto stretnutí si dokáže terapeut spolu s dieťaťom vytvoriť bezpečný vzťah, vďaka ktorému sa môžu udiať želateľné zmeny nielen v prežívaní dieťaťa, ale aj v jeho správaní. Podľa výskumných zistení môže tento čas trvať niekedy až 20-30 stretnutí.

Pre koho je terapia hrou určená?

Terapia hrou môže pomôcť:

  • deťom s poruchami pripútania sa, v súvislosti s problémami s adaptáciou v materskej/základnej škole,
  • deťom s problémami v správaní, s poruchami správania,
  • deťom s emocionálnymi výkyvmi (v domácom/školskom prostredí),
  • sociálne nezačleneným deťom,
  • vystrašeným a uzavretým, utiahnutým deťom, deťom s nízkym sebavedomím,
  • deťom s ťažkosťami v reči,
  • deťom bez hraníc,
  • deťom s psychosomatickými a inými problémami.