Čo je filiálna terapia?


Filiálna terapia alebo terapia vzťahu rodiča a dieťaťa (CPRT) je špeciálny a intenzívny 10-týždňový kurz pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom hrových „polhodiniek“ 1x týždenne v domácom prostredí. Kurz prebieha v skupinke 3-5 rodičov, ktorí sa stretávajú spoločne s certifikovaným terapeutom (bez detí) 1x týždenne pravidelne na cca 90 minút.

Terapeut učí rodičov základy princípov terapie hrou ako:

  • pomenúvanie pocitov,
  • reflektívne počúvanie,
  • zadávanie hraníc,
  • dávanie možností,
  • oceňovanie dieťaťa,
  • budovanie sebavedomia dieťaťa a pod.

Počas polhodiniek používa rodič s dieťaťom súbor špeciálne vybraných hračiek, vďaka čomu sa dieťa učí sebakontrole a zodpovednosti.

Vďaka kurzu sa má možnosť rodič stretávať 1x týždenne v bezpečnom prostredí pod facilitáciou terapeuta a otvorene zdieľať skúsenosti s polhodinkami s inými rodičmi. Zároveň poskytuje svojmu dieťaťu 1x týždenne 30 minútový špeciálny čas, vďaka ktorému sa dieťa stáva stredobodom jeho života. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry, ako tomu bolo doposiaľ, ale špeciálne stretnutie rodiča s dieťaťom, počas ktorého rodič vytvára akceptujúce prostredie pre potreby svojho dieťaťa.